top of page

System dla bloków enrgetycznych

 • Firma Aceler proponuje Państwu rozwiązanie stworzone przez zespół naukowy pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Jana Talera w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Krakowskiej. Opracowany system zwiększa wydajność, sprawność i elastyczność kotłów energetycznych. Technologia składa się z dwóch części:

 • 1. Układ do ekonomicznej i bezpiecznej eksploatacji kotłów energetycznych, podwyższający ich sprawność i trwałość.

 • Układ ten powoduje obniżenie kosztów strat rozruchowych poprzez skrócenie rozruchu (znaczne wydłużenie trwałości elementów ciśnieniowych kotła i rur przegrzewaczy) oraz znaczne obniżenie kosztów czyszczenia powierzchni ogrzewalnych (ścian komory paleniskowej i przegrzewaczy). Dzięki tej technologii przy spalaniu węgla ze współczynnikiem nadmiaru powietrza λ równym 1,2 sprawność kotła może wzrosnąć do około 94%. Może też nastąpić ok 3 krotne skrócenie czasu rozruchu kotła i wyłączanie kotła z ruchu z dowolną szybkością.

 • 2. System do poprawy elastyczności pracy parowych bloków energetycznych.

 • Opracowana została metoda zastosowania ciśnieniowych zasobników gorącej wody do podwyższania elastyczności bloków energetycznych. W okresie tzw. doliny nocnej zasobniki mogą być one wykorzystywane do zmniejszenia mocy bloku (o ok 16 %). Zaś w okresie szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną, które zwykle w naszym kraju występuje od godziny 16 do godziny 22, można podwyższyć moc bloku energetycznego (do ok 7 %). Dzięki zastosowaniu zasobników rozruch kotła ze stanu zimnego można przeprowadzić szybciej i bezpieczniej.

 • Referencje. Wdrożenia systemu monitorowania naprężeń w elementach krytycznych i zanieczyszczenia powierzchni ogrzewalnych kotłów realizowane były w następujących obiektach:

 • Elektrownia Skawina S.A. - 2002, 2008 r.
  EDF EC Kraków S.A. - 2013-2016 r.
  EDF Rybnik S.A. 2016 r.

 • Firma Aceler proponuje wdrożenie w/w technologii poprzez jednorazowy zakup lub spłatę części kosztów wdrożenia systemów z oszczędności. W systemie tym kupujący uiszcza wpłatę własną a reszta inwestycji spłacana jest w ratach równych oszczędnościom powstałym dzięki wdrożeniu technologii.

 • Koszt realizacji całego systemu monitorowania naprężeń w elementach krytycznych i zanieczyszczenia powierzchni ogrzewalnych kotłów wymaga wstępnej kalkulacji w oparciu o zakres prac i związaną z tym ilość montowanych czujników, etc. W przypadku zainteresowania przedstawimy wstępny kosztorys w oparciu o dane pozyskane od Państwa.

 • Nakład inwestycyjny na wykonanie baterii zasobników ciepła wymaga wstępnej kalkulacji w oparciu o zakres prac. W przypadku zainteresowania przedstawimy wstępny kosztorys w oparciu o dane pozyskane od Państwa.

bottom of page