top of page

Adam Jóźwiak ukończył Politechnikę Łódzką z tytułem Master of Science in Telecommunications & Computer Science, na Międzynarodowym Wydziale – International Faculty of Engineering. Był to pionierski kierunek sponsorowany przez Fundusze z Rządu Australii. Pracę magisterską obronił z wyróżnieniem w 2000r w innowacyjnych sieciach optycznych i multipleksacji sygnałów.

 

Następnie rozpoczął pracę w latach 2000-2003 w roli Inżyniera/Kierownika projektu przy największym projekcie telekomunikacyjnym, informatycznym i data center w danym czasie w Europie Centralnej z ramienia szwedzkiej firmy Ericsson oraz angielskiej Energis.

 

Jednocześnie kontynuował edukację i rozwój w dziedzinach prowadzenia biznesu.

 

Ukończył Szkołę Główną Handlową w 2002 r. w dziedzinie Finanse i Rachunkowość oraz Uniwersytet Warszawski w dziedzinie Prawa Międzynarodowego.

 

Dalszą ścieżkę kariery podtrzymywał w innowacjach technologicznych. Pracował w Hewlett-Packard w latach 2003-2006.

 

Z początkiem roku 2007 objął rolę konsultanta ds. innowacji i inwestycji przy ambitnych i rewolucyjnych projektach w firmie ORANGE. Były to nadal nowoczesne dziedziny telekomunikacji i systemów IT.

 

Od 2014 roku objął stanowisko General Director w hinduskiej firmie WIPRO Technologies dla realizacji transformacji środowiska informatyczno-biznesowego firmy T-Mobile.

 

W latach 2016-2017 był doradcą Zarządu w chińskiej firmie HUAWEI.

 

W swojej pracy zawodowej doskonale wiąże swoje zamiłowanie do poszukiwania rozwiązań problemów świata w udoskonalaniu technologii, poszukiwaniu innowacji oraz budowaniu na ich podstawie systemu biznesowego pomnażającego kapitał przedsiębiorczości, w wielu dziedzinach życia. 

 

​ Od 2017 r. piastuje stanowisko Wice-Prezesa w spółce Aceler, która promuje innowacje na portalu sci2.biz i w której odnalazł najlepszy ekosystem do realizacji swoich i jednocześnie wspólnych ze Wspólnikami marzeń o ulepszaniu teraźniejszości ku przyszłości.

bottom of page