top of page

Zalety i cechy Regulatora

 • Likwidacja opłat za przekroczenie mocy biernej w zadanym zakresie zarówno o charakterze indukcyjnym jak i pojemnościowym dla wszystkich czterech kwadrantów mocy.

 • Prawidłowa praca w układach o zmiennym kierunku przepływu Energii Elektrycznej, a więc także w systemach z fotowoltaiką, wiatrakami i innymi źródłami Eco energii.

 • Możliwość utrzymywania zadanego tangensa nawet z dokładnością do wartości tg(fi)=0.1

 • Praca przy pełnej asymetrii obciążeń niezależnie dla każdej z faz.

 • Natychmiastowa reakcja na zmianę wartości mocy, zwłoka wynikająca jedynie z czasu oczekiwania wyrównania potencjałów sinusoidy a więc nie dłuższa niż 0.005s.

 • Rozproszony system montażu urządzeń znacząco poprawia stan sieci, spadają straty mocy czynnej co przyczynia się do zmniejszenia opłat za energię czynną.

 • Urządzenie posiada programowy DeathTime by nie dochodziło do załączeń rezonansowych, w razie potrzeby jest możliwy do wyłączenia.

 • 9000 kroków kompensacyjnych z dokładnością do 1.7 kVar w podstawowej konfiguracji, możliwa każda inna konfiguracja mocy zarówno w dół jak i w górę.

 • Wykrywanie i reagowanie na przepięcia i zapady napięcia a także udary prądowe.

 • Rejestrowanie parametrów sieci w plikach na karcie SD do późniejszego wglądu.

 • Czas zapisu standardowo co 2s, możliwy zapis nawet co 100ms. Komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi w tym możliwość podpięcia transmisji GSM, standardowo protokół JSON.

 • Pierwsze modele, które wdrożyliśmy w 2013 r. i 2015 r. przyniosły w zakładzie KERBI SC w Radomiu odpowiednio 45 % i 20 % oszczędności energii elektrycznej. Regulatory te pracują do dziś. 

 • Następnie przy udziale współpracującego z nami Konstruktora, wdrożono 9 regulatorów w okresie 2014 – 2016 r.  Oszczędności u klientów sięgały ok 15 – 30 %.

 • Od sierpnia 2016 r. trwają prace badawcze nad Regulatorem produkcji Aceler. Pierwszy prototyp został uruchomiony z sukcesem w listopadzie 2016 r. Obecnie kończą się prace nad drugim prototypem dostosowanym do pracy z Cewkami Rogowskiego.

 • Nawet w zakładach, w których używane są baterie kondensatorów nasze urządzenia potrafią osiągnąć oszczędności. Wynika to z faktu, że przeciętna bateria osiąga wartość Power Factor ok 0,94 – 0,95, a nasz regulator potrafi osiągać PF = 0,9999. Są to poważne oszczędności, zwłaszcza przy dużym poborze prądu. 

 •  Potencjał oszczędności w tym sektorze ocenia się na ok 3 – 10 TWh rocznie, co daje ok 1,7 mld zł oszczędności rocznie. 

bottom of page