top of page

Wojciech Bociański ukończył studia na Akademii Medycznej w Warszawie w 1968 r. Po stażu i uzyskaniu specjalizacji z chirurgii i urologii pracował w warszawskich szpitalach na stanowiskach od młodszego asystenta, aż do adiunkta Oddziału Urologii Szpitala Wolskiego przy ul. Kasprzaka 17. Jednocześnie od 1983 r. do 1987 r. był Dyrektorem Naczelnym Szpitala Wolskiego, w owym czasie największego szpitala w Warszawie.


W 1989 r. założył pierwszą fundację prowadzącą działalność gospodarczą dla służby zdrowia, na której statucie powstały liczne, inne fundacje w całej Polsce. Współtworzył i był we władzach licznych organizacji samorządowe jak Warszawska Rada Gospodarcza, Wolska Izba Przemysłowo Handlowa i Izba Gospodarcza „Medycyna Polska". Od początku jest związany z Business Centre Club, w którym zasiada w Konwencie. Jest również członkiem Konwentu Wyższej Warszawskiej Szkoły Informatycznej.


Od 1999 r. do 2001 r. był Członkiem Zarządu Powiatu Warszawskiego, gdzie tworzył i nadzorował pomoc społeczną służbę zdrowia i oświatę. Pomógł w owym czasie w tworzeniu Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Warszawie. Dla służby zdrowia i oświaty opracował autorskie programy dopasowujące istniejące prawo do potrzeb Samorządu Warszawskiego, które były pozytywnie rekomendowane przez Business Center Club i Szkołę Główną Handlową.


Założył kilka przedsiębiorstw świadczących usługi zdrowotne i szkolących pracowników służby zdrowia m. in Kardiofon, Nasze Zdrowie, Towarzystwo Medyczne Biello i inne, które odniosły sukces komercyjny. Prowadził w nich procesy inwestycyjne i zasiadał w zarządach i radach nadzorczych. Fundacja Szpitalnictwa i Przekształceń w Ochronie Zdrowia „Hospi - Med", którą stworzył, wyspecjalizowała się w prowadzeniu spraw sądowych dla szpitali przeciwko Skarbowi Państwa i Kasom Chorych. W ramach działalności Fundacji zainicjowane zostały firmy zajmujące się kredytowaniem lekarzy i leasingiem sprzętu medycznego. Fundacja konsultowała równocześnie procesy przekształceń w ochronie zdrowia.

 

Z ramienia BCC występuje jako Ekspert w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych oraz w Podkomisji do Spraw Ochrony Zdrowia. Z tego powodu opiniuje wszystkie projekty ministerialne i sejmowe dotyczące problematyki związanej ze zdrowiem. Współpracuje przy prowadzeniu dużych procesów inwestycyjnych w ekologii, energetyce, medycynie oraz technice i technologii.

Współtworzył platformę internetową od Nauki do Biznesu / from Science to Business - www.sci2biz - na której promowane są najnowsze innowacje technologiczne. Obecnie znajduje się na niej już 270 innowacji. Każda z technologii przeszła już fazę badawczo - rozwojową i czeka na komercyjne wdrożenie.

Od 2015 r. piastuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu w spółce Aceler.

bottom of page